جديدترين ها

دنیای ناشناخته‌ی من

دنیای ناشناخته‌ی من

پیمان قلعه در کتاب دنیای ناشناخته من سعی دارد تا با بیانی ساده، سرگذشت زندگی خود را ب..

300,000ريال

عناصر پایه ای آنالیز حقیقی

عناصر پایه ای آنالیز حقیقی

عناصر پایه ای آنالیز حقیقیت توسط  موری اچ پروترتالیف و توسط پریسا ذبحی نجف آبادی در ا..

500,000ريال

دایرة المعارف تغذیه گیاهی انگور

دایرة المعارف تغذیه گیاهی انگور

دایرة المعارف تغذیه گیاهی انگورتوسط مهندس امید رحمانی در سال 1398 در انتشاراتاآریا دانش چا..

260,000ريال

آرامش و اضطراب از منظر قرآن

آرامش و اضطراب از منظر قرآن

کتاب آرامش و اضطراب از منظر قرآن توسط رحمت الله قراخانی بنی ، ندا اردستانی سامانی درسال 13..

200,000ريال

روان‌شناسی اجتماعی در قرآن

روان‌شناسی اجتماعی در قرآن

کتاب روان‌شناسی اجتماعی در قرآن توسط ندا اردستانی سامانی، رحمت الله قراخانی بنی در سال 1397 در..

220,000ريال

در جستجوی لذت برین)بررسی مقایسه ای آراء ملاصدرا با آیات قرآنی)

در جستجوی لذت برین)بررسی مقایسه ای آراء ملاصدرا با آیات قرآنی)

کتاب در جستجوی لذت برین(بررسی مقایسه ای آراء ملاصدرا با آیات قرآنی)توسط فاطمه طاهری زاده در انتشارا..

200,000ريال

معماری انعطاف پذیر با تأکید بر مسکن

معماری انعطاف پذیر با تأکید بر مسکن

کتاب معماری انعطاف پذیر با تأکید بر مسکن توسط فرخ عبودی احمد آباد ،ادریس عبودی قلدره در انت..

500,000ريال

اختلالات سایکوسوماتیک

اختلالات سایکوسوماتیک

یزکتاب للکتاب اختلالات سایکوسوماتیک توسط سید حمید رضا هاشمی نیا وثریا سبزیان در انتشار..

320,000ريال

بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران

بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران

در جامعه معاصر مسأله رابطه سرمایه‏گذار و سرمایه‏پذیر و قرارداد سرمایه‏گذاری به یک‏ موضوع اساسی ..

320,000ريال

عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی

عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی

کتاب عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی  توسط ندا مرادی زهرائی والهام شکیب آذر ، افسانه سا..

140,000ريال

تحلیل تجارت بین‌المللی کشور در توسعه پیوندهای اقتصادی بر اساس رویکرد ژیوپلیتیک

تحلیل تجارت بین‌المللی کشور در توسعه پیوندهای اقتصادی بر اساس رویکرد ژیوپلیتیک

کتاب تحلیل تجارت بین‌المللی کشور در توسعه پیوندهای اقتصادی بر اساس رویکرد ژیوپلیتیک توسط دکتر ..

300,000ريال

نقش عملکرد شیبراه های بزرگراه های تهران بر جریان ترافیک

نقش عملکرد شیبراه های بزرگراه های تهران بر جریان ترافیک

کتاب نقش عملکرد شیبراه های بزرگراه های تهران بر جریان ترافیک توسط مهندس آریانا خسروی در سال 13..

260,000ريال